В основата на технологията на липозомното капсулиране се намират липозомите.

Самите липозоми са образувани от слоеве на специални видове молекули, известни като фосфолипиди. Фосфолипидите са жизнено важни, тъй като представляват основен компонент на всяка биологична мембрана. Свързани, те образуват защитна мембрана, много подобна на тази, която обгражда клетките в тялото ни. Тя защитава и съдържащото се в нея хранително вещество.

Поради техните субмикроскопични размери и стурктура, която е разпознаваема като „добра“ субстанция за тялото, липозомите, които са капсулирали в ядрото си хранителни добавки, могат с лекота да се движат през храносмилателната система, лимфите и кръвоносните съдове и системи.