Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ДО КРАЙ настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт/онлайн магазин.

С всяко Ваше действие, представляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлаганите в него стоки или услуги, Вие потвърждавате съгласието си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия. Вследствие, на което възникналите между Вас и „РондоВитал“ ООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта/онлайн магазина.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт/Онлайн магазин.

Общи условия

„РондоВитал“ ООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 204961105.

Електронен адрес за кореспонденция: info@rondovital.com. Телефонен номер: +359 877775541.
„РондоВитал“ е запазена марка с регистрационен номер на марката 149 465/08.02.2018г. в патентно ведомство на Р. България.
Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за храните и хранителните продукти, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

„РондоВитал“ ООД е администратор на лични данни и е регистрирано в Комисията за защита на личните данни.

Настоящият електронен сайт/онлайн магазин, поддържан от „РондоВитал“ ООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.
С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на сайта/онлайн магазина лица, следва да се обръщат за съдействие на предоставения електронен адрес за кореспонденция или телефон за контакт.
Чрез настоящият сайт дружеството осъществява предлагане и продажба на хранителни добавки в течна липозомна форма, за което е налице съответното уведомление към Областна дирекция по безопасност на храните – Варна, последвано от Констативен протокол за пускане на пазара упоменатите хранителните добавки на територията на Република България.

Тази страница/онлайн магазин има осведомителен характер. Информацията тук е предназначена, за да ви помогне относно решения свързани, с вашия хранителен режим и здраве. В никакъв случай не замествайте лечение, което е предписано от лекуващия ви специалист.

Ако имате здравословен проблем, който изисква лекарска намеса, Ви съветваме да потърсите компетентна медицинска помощ. Хранителните нужди са различни за всеки човек в зависимост от възрастта, пола, здравния статус и начина на живот и хранене. В следствие на това, могат да възникнат някои индивидуални рискове, с които дружеството не поема и не носи отговорност. Всички неблагоприятни ефекти или последствия в резултат от използването или злоупотребата на всяко от предложенията, следва да бъдат преценени от лекуващия ви специалист. РондоВитал ООД не носи отговорност за щети, причинени от пропуски или неспазване на препоръките, описани в този сайт.

Информацията за продуктите е представена като листовка за начина на използване на хранителната добавка, предоставена от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на „РондоВитал“ ООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми. ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. „РондоВитал“ ООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

Авторски права

Нито една част от изложения материал в сайта на „РондоВитал“ ООД не може да се възпроизвежда или обработва, съхранява или разпространява без съгласието на „РондоВитал“ ООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. „РондоВитал“ ООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

Защита на личните данни

Като клиент Вие получавате пълна защита на личната Ви информация в базата данни на „РондоВитал“ ООД. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът изрично изисква това.

Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта/онлайн магазина е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Регистрация

Онлайн магазинът на „РондоВитал“ ООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.
Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие с отметка при извършване на покупка

С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

С отбелязване на отметка в полето ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ПОКУПКИ ОТ ОНЛАЙН МАГАЗИН РондоВитал /www.rondovital.com/ С ДОСТАВЧИК НА УСЛУГАТА „РондоВитал“ ООД, Потребителят дава съгласието си за обработка на предоставените от него лични данни за нуждите на сайта/онлайн магазина.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от „РондоВитал“ ООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки, както и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с направената от тях поръчка. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.
Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на office@rondovital.com.

„РондоВитал“ ООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите: име, адрес за доставка, телефон за контакт, електронна поща.
Информация за търговците и юридическите лица – нетърговци: фирма, седалище, адрес за доставка, ЕИК/ БУЛСТАТ, телефон за контакт, електронна поща.

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни „РондоВитал“ ООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от „РондоВитал“ ООД.

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми „РондоВитал“ ООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
„РондоВитал“ ООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. „РондоВитал“ ООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради невярна информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ

Онлайн магазинът на „РондоВитал“ ООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.
При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.
Като алтернативна форма на поръчка се приемат заявки, дадени на телефон +359 877775541 или на електронна поща office@rondovital.com.
„РондоВитал“ ООД не изпълнява поръчки с наложен платеж извън територията на България.

Начини на плащане:

Наложен платеж – При избиране на този метод за плащане от Потребителя, се създава поръчка с номер и крайна цена. Заплащането на поръчката се извършва чрез куриера, при доставката.
По банков път – При избор на начин на плащане „по банков път“ при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на „РондоВитал“ ООД, като посочва номера на проформата като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни. С кредитна / дебитна карта – При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.
„РондоВитал“ ООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от „РондоВитал“ ООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.
„РондоВитал“ ООД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.
Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron.

Начин, срок и цена на доставка

„РондоВитал“ ООД осигурява доставка на закупените продукти като използва услугите на куриерска фирма Спиди. Получаването на закупените продукти може да се осъществи от предварително посочен офис на Спиди във Вашия град или на адрес на клиента.

ДОСТАВКАТА НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА РОНДОВИТАЛ Е БЕЗПЛАТНА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Срокове за доставка:

За поръчки до 17:00 ч. (в работен ден) доставка на следващ работен ден.
Населени места в България с график на обслужване: Моля проверете графика на обслужване за вашето населено място в страницата на Спиди.

Европейски страни:

Стойността на доставката се калкулира индивидуално за всяка поръчка, според килограмите и съгласно тарифите на определната от купувача логистична фирма.

Срок на доставка – Европейски страни: 3-8 работни дни.
*Цената за доставка е възможно да се различава като актуалната цена и ще бъде калкулирана в процеса на поръчката в зависимост от тегло и дестинация.

Възможна е доставка и с всяка друга куриерска компания по желание на клиента, на цени по действащите тарифи за превоз на пратки на съответната компания, валидни към момента на получаването на поръчката.
При желание за доставка с друга куриерска фирма, цената за доставка на стока се определя на база тегло, размер и дестинация, съгласно цените на избраната спедиторска фирма. Тези ценови листи са достъпни на интернет сайтовете на фирмите.

Право на потребителите по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя – чрез писмено потвърждение за това на office@rondovital.com.
Потребителят има право да провери съдържанието на поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да ни изпрати или предаде стоките обратно, без забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е закупил заявените продукти. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.
В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от стандартната доставка, предлагана от търговеца.

Адрес за връщане на продукти:

Гр.Варна 9000
Ул. Крали Марко 9, Б13 или офис на Спиди – Варна, ул. Стефан Стамболов 15
РондоВитал ООД

За да упражни правото си на отказ, Потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ, или друго писмено изявление, което може да изпрати на office@rondovital.com.
Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.
В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността й, причинено от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.
При неизпълнение на тези условия, „РондоВитал“ ООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, „РондоВитал“ООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневен срок, чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.
При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:
– доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

Разглеждане на жалби

На телефон +359877775541 и електронен адрес office@rondovital.com, можете да подавате жалби против работата ни, да правите изявления, във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и да правите препоръки, с цел подобряване на обслужването.

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6; тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Вие можете да отнесете спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

Информация относно „бисквитките“ за потребителите:
Използваме „бисквитки“, за да подобрим използването на сайта от нашите посетители.

Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица букви и цифри, поставени на Вашето устройство от сървърите на уеб страницата. Те позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от други потребители на уебсайта. Бисквитките не могат да се изпълняват като код или да се използват като преносител на вируси и не могат да ни позволят да получим достъп до Вашия харддиск. Ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.

Информацията, генерирана чрез бисквитки на сайта, може да бъде използвана за различни цели и могат да се окачествят като абсолютно необходими. Например, за да се движите из сайта и да използвате неговите функционалности, като посещаване на защитени зони на уебсайта или да добавяте продукти във вашата количка.

С цел подобряване на производителността тези бисквитки събират информация за това как потребителите използват уебсайта, например кои страници потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези бисквитки се използват, за да подобрят работата на сайта в други бъдещи версии.

За подобряване на функционалността бисквитките позволяват на уебсайта да запомни изборите, които правите като например име на потребител, език или регион, в който сте и предоставят подобрено персонализирано посещение на уебсайта.

Относно таргетиране или реклама тези бисквитки се използват, за да Ви покажат най-подходящото съдържание относно Вашите интереси.