Нито една част от този материал не може да се възпроизвежда или обработва, съхранява или разпространява без съгласието на издателя.

Отказ от отговорност: Този материал има осведомителен характер. Информацията тук е предназначена, за да ви помогне относно решения свързани, с вашия хранителен режим и здраве. В никакъв случай не замествайте лечение, което е предписано от лекуващия ви специалист.

Ако имате здравословен проблем, който изисква лекарска намеса, настояваме да потърсите компетентна медицинска помощ. Хранителните нужди са различни за всеки човек в зависимост от възрастта, пола, здравния статус и начина на живот и хранене. В следствие на това, могат да възникнат някои индивидуални рискове, с които издателят не поема и не носи отговорност. Всички неблагоприятни ефекти или последствия в резултат от използването или злоупотребата на всяко от предложенията, следва да бъдат преценени от лекуващия ви специалист. РондоВитал ООД не носи отговорност за щети, причинени от пропуски или неспазване на препоръките, описани в този материал.