магнезий стрес

Най-разпространеното разстройство на настроението

Депресията е заболяване, засягащо повече от 260 милиона души по света. Характеризира се с емоционални прояви като понижено настроение, раздразнителност, апатия, анхедония (неспособност за усещане на радост), занижена самооценка, нерешителност, чувство за безпомощност и безнадеждност, суицидни мисли и функционални промени в апетита и телесното тегло, качеството и продължителността на съня, поява на постоянна умора, паметови нарушения, понижено либидо. С термина депресия се обобщават много и разнообразни разстройства на настроението: еднополярно разстройство (промените в настроението са само в едната посока), биполярно разстройство (депресивните епизоди се редуват с маниакални), депресия вследствие на друго заболяване или травма, следродилна, медикаментозна, наркогенна и др.

Установено е, че основните фактори, водещи до униполярна депресия, са тези на средата – психологични травми в детска възраст, стресови събития, липса на социална подкрепа, брачни проблеми и др. Създадени са няколко хипотези относно патогенезата на заболяването:

Моноаминна хипотеза

Според нея, това афективно разстройство възниква в резултат на дефицит в моноаминергичната невротрансмисия в мозъка. Ниското ниво на всеки един от моноамините е свързано с конкретен симптом: норадреналин – понижена мотивация, серотонин – потиснато настроение, допамин – липса на енергия.

Невроимунна хипотеза

При пациенти с депресия са установени повишени нива на проинфламаторни цитокини (IL-1β, IL-6, TNF-α). Те увеличават обратното захващане на серотонин, норадреналин и допамин, с което се ускорява тяхното разграждане и се скъсява времето им на действие. От друга страна, те стимулират секрецията на глутамат от астроцитите в мозъка и потискат поемането му от пресинаптичните клетки, с което могат да доведат до цитотоксичност. Чрез активация на кинурениновия сигнален път от провъзпалителните цитокини, аминокиселината триптофан (основният прекурсор за синтез на серотонин) се превръща през кинуренин до невроактивни субстанции, които директно стимулират глутаматните рецептори и могат да задълбочат токсичността.

Нарушение в циркадните ритми

Проблемите със съня, флуктуациите в температурата и нивото на кортизол и промените на настроението в зависимост от времето на деня подсказват, че при депресивното разстройство е засегнато супрахиазмалното ядро (структура в главния мозък, която регулира денонощните ритми).

Невроендокринна хипотеза

Установена е хиперактивност на хипоталамо-хипофизо-надбъбречна ос при пациенти, страдащи от депресия. Кортикотропин-рилийзинг хормонът се секретира от хипоталамуса в отговор на перцепцията на психологически стрес. Той индуцира освобождаването на хипофизарния кортикотропин, който от своя страна стимулира надбъбречните жлези да отделят кортизол в кръвта. Голяма част от физиологичните и поведенческите промени при това разстройство на настроението се дължат точно на хиперактивността на тази ос.

Все още точната патогенеза на депресията не е установена. Както става ясно, всички хипотези са свързани помежду си и нито един от посочените механизми не изключва останалите. Оказва се, че един жизненоважен минерал повлиява всички предполагаеми пътища на развитие на заболяването..

Четвъртият най-разпространен в човешкото тяло катион

Магнезият е едни от най-необходимите за нормално функциониране на организма елементи. Взема участие в над 300 ензимни реакции и е от особено значение за сърдечно-съдовата, храносмилателната, ендокринната и скелетно-мускулната системи. Влиза в състава на хлорофила и е необходим за процеса на фотосинтеза при растенията. Повлиява по няколко механизма депресивните състояния:

Магнезиевите йони блокират калций-зависимите глутаматни рецептори (двата катиона са антагости) и намаляват токсичността на невромедиатора. Те модулират хипоталамо-хипофизо-адреналната ос и повлияват навлизането на кортизол в мозъка. Тяхното противовъзпалително действие се осъществява чрез потискане продукцията на проинфламаторни цитокини. Доказано е, че в антидепресивния ефект на магнезия вземат участие серотонинергичната, норадренергичната и допаминергичната системи. Освен това, минералът удължава бавновълновата фаза на съня, която е скъсена при пациенти с депресия. Това предполага и приложението му при пациенти, страдащи от проблеми със съня, причината за които не е депресия.

Иновативният Магнезий+Оптинърв® на Рондовитал е проектиран като липозомен разтвор на хранителни вещества и минерали, който позволява оптимално усвояване през чревните клетки, като доставя активните съставки, които са от съществено значение за нервната система, сърдечната дейност и мозъчната функция.

Оптинърв® е патентованата формула на продукта, която съдържа жизнено важните за организма микронутриенти – Селен, Цинк, Хром и Таурин. Елементи с мощен антиоксидантен ефект, които укрепват имунната система и ускоряват процесите на оздравяване.

Магнезий+Оптинърв® съдържа натурален магнезий, извлечен от плодове, зеленолистни зеленчуци, бобови култури, ядки и семена. Разработен е чрез използване на липозомно микрокапсулиране – технология, осигуряваща изключително висока биологична наличност в организма. Продуктът е съобразен с различни хранителни режими, придружаващи заболявания, хранителни непоносимости и алергии.

липозомен магнезий

Източници:

Serefko A, Szopa A, Wlaź P, Nowak G, Radziwoñ-Zaleska M, Skalski M, et al. Magnesium in depression. Pharmacological Reports. 2013;65(3):547-554.

Loonen A, Five theories of the mechanism of depression

Hasler G. Pathophysiology of depression: do we have any solid evidence of interest to clinicians? World Psychiatry. 2010;9:155-161.

Serefko A, Szopa A, Poleszak E. Magnesium and depression. Magnesium Research. 2016;29(3):112-119.

 

Вашият коментар